Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

МОН - конкурси за обучение, специализации и др. в чужбина

Уважаеми колеги,

Информираме Ви за публикуваната обява на Министерството на образованието и науката за конкурси за обучение, специализация, научни изследвания и др., на български граждани в чужбина през академичната 2016-2017 година.

Обявата е публикувана на интернет-страницата на МОН в раздел „Конкурси“.

Последна промяна: 2015-11-27 13:49:25