Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За проект “Студентски практики”

Уважаеми колеги,

Напомняме, че наближава краят на проект “Студентски практики” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Затова всеки, който все още не е извършил всички действия по приключването и отчитането на практиката, в която е взел участие като студент, ментор или академичен наставник, трябва да го направи най-късно до 03.12.2015 г.

Попълването на трите раздела и от трите страни - студент, ментор и академичен наставник, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и следва да се извърши най-късно до 23:59 ч. на 03.12.2015 г. (четвъртък).

 

Последна промяна: 2015-11-30 16:25:31