Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Помощи и награди!

От 10.12.2015г. до 16.12.2015г. студенти в тежко материално 

състояние могат да подадат молба за получаване на еднократна парична помощ.

Необходимо е заявление-декларация, заверено от съответния инспектор  Учебен отдел и документи,

доказващи материалното състояние на студента.

Към документите се прилага  молба свободен текст и се подават в стая №133 Ректорат.

Последна промяна: 2015-12-09 16:36:47