Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за административен секретар

 

Пловдивският университет “Паисий Хилендарски”

 

 обявява конкурс за

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР към

Факултета по математика и информатика

 

 

Изисквания:

  1. Висше образование.
  2. Умения:
    • ­езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e­-mail етикет)­;
    • компютърна грамотност (текстообработка и презентации, електронни таблици, системи за графичен дизайн, кореспондентски информационни технологии и работа в ИНТЕРНЕТ);
    • ­английски език и превод от и на английски език;

 

Необходими документи: молба за участие в конкурса (с актуални телефони за връзка и e-mail адрес), автобиография в европейски формат, копия от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

 

Документи се подават в Централна сграда (Ректорат), ул."Цар Асен" 24, стая 115 (УЧР).

Конкурсът се състои от тест и събеседване.

За въпроси: кабинет 330, Нова сграда, e-mail: nadia@uni-plovdiv.bg

Краен срок за подаване на документи: 26.01.2016 г.

Конкурсът ще се проведе на 27.01.2016 г. (сряда) в Нова сграда на ПУ, зала – 531 к.з. от 09:30 часа.

 

Последна промяна: 2016-01-07 17:23:51