Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до колекцията Academic Video Online

Пробният достъп до колекцията до  Academic Video Online от  Алекзандър Стрийт, започва от 14.01.2016 г. и е за период от 2 месеца.
За достъп и търсене използвайте адреса: http://search.alexanderstreet.com
Повече информация за всички продукти може да намерите на: http://alexanderstreet.com/products

Последна промяна: 2016-01-14 09:36:39