Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до БД

Отворен достъп до Science of Synthesis


До 31 март имаме достъп до Science of Synthesis.

За връзка: 
https://science-of-synthesis.thieme.com/

За повече информация: 
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/en/dokumente/sw_%20thieme-connect/SoS-40-Quick-Start-Guide.pdf

 

 

Пробен достъп до базата данни на Alexander Street: Anthropology Online

От 22.01.2016 г. имаме двумесечен пробен достъп до базата данни на Alexander Street Anthropology Online

За достъп до базата, моля, ползвайте следния адрес:
http://search.alexanderstreet.com/wayf?destination=anto

За парола за достъп, моля, обадете се на тел. 032 261 448 или пишете на адрес slavena_shumarovaz@uni-plovdiv.bg, Славена Шумарова

 

 

Достъп и до двете бази Sports Medicine and Exercise Science in Video: Volume I , II

От 22.01.2016 г. имаме двумесечен достъп и до Sports Medicine and Exercise Science in Video: Volume I , II

За достъп до базите, моля, ползвайте следния линк: http://search.alexanderstreet.com/

Повече информация за базите има на следния линк:
http://alexanderstreet.com/products/sports-medicine-and-exercise-science-video-series

Последна промяна: 2016-03-09 14:49:45