Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за обучение и стипендии

КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИИ НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 2016/2017

Централноевропейският университет (ЦЕУ) в Будапеща обявява конкурс за обучение и стипендии за академичната 2016/2017 година в магистърски и докторски програми.

В ЦЕУ се обучават и работят студенти и преподаватели от цял свят. Студентите, обучаващи се в магистърски и докторски програми, получават интердисциплинарно образование и имат възможността да обсъждат едни от най-острите обществени проблеми. ЦЕУ е акредитиран в САЩ и Унгария.

Академични области и програми:

 • Бизнес;
 • Когнитивни науки;
 • Икономика;
 • Екология (Изследвания и политика);
 • Социални изследвания на пола;
 • История;
 • Международни отношения;
 • Право;
 • Математика и нейните приложения;
 • Медиевистика;
 • Национализъм;
 • Филосифия;
 • Политология;
 • Публични науки;
 • Социология и социална антропология;
 • Мрежови науки.

Университетът е заинтересован да привлича талантливи студенти от целия свят и поради това предоставя на своите студенти значителна финансова помощ чрез отпускане на стипендии, за които кандидатите за обучение в университета могат да кандидатстват.

Срокове за кандидатстване за академичната 2016/2017 г.:

04 февруари 2016 г. – краен срок за кандидатстване за стипендии

03 май 2016 г. – краен срок за кандидатстване за обучение в университета

Кандидатстването за обучение в университета и за получаване на стипендии е изцяло онлайн чрез създадената специална платформа на адрес: https://www.ceu.edu/scholarships

Презентация:

За допълнителна информация и консултации:

 

Орлин Орлинов

Институт „Отворено общество“ – София

тел. 02/930 66 25

e-mail: orlin@osi.bg

Последна промяна: 2016-02-04 10:50:05