Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Научна конференция "Право и интернет"

Научна конференция с международно участие "ПРАВО И ИНТЕРНЕТ" - БСУ, май 2016 г.

Повече на http://www.bfu.bg/bg/nauchni-proyavi-konferentsii-i-seminari/mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-na-tema-pravo-i-internet

 

 

Последна промяна: 2016-02-09 15:33:10