Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Положителна оценка от НАОА за провеждане на дистанционно обучение

Средата за провеждане на ДО в ПУ "Паисий Хилендарски" има положителна оценка от НАОА (писмо с изх. номер 271/15.2.2016 г.), на базата на която Университетът може да организира и провежда дистанционно обучение за всички ОКС след акредитация на съответните специалности.

 

Последна промяна: 2016-03-09 14:49:05