Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за инспектор в отдел „Учебен”

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”

обявява конкурс за

„Инспектор учебна дейност и прием на чуждестранни студенти”

към отдел „Учебен”

 Изисквания:

 1. Висше образование;
 2. Умения:
  • ­езикова култура (правопис, пунктуация, национални и международни стандарти за оформяне на документи и комуникация, телефонен и e­-mail етикет)­;
  • компютърна грамотност (текстообработка и презентации, електронни таблици и работа в ИНТЕРНЕТ);
  • ­английски език и превод от/на английски език.

Необходими документи:

 1. Молба за участие в конкурса (актуални телефони за връзка и e-mail);
 2. Автобиография;
 3. Копие от дипломата за завършено висше образование, сертификати, препоръки и др.;
 4. Мотивационно писмо.

Конкурсът ще се състои от тест (езиков, компютърен) и събеседване. Събеседване ще се проведе само с първите трима кандидати с най-висок резултат от теста.

Документи се подават в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен” 24, стая №115 – Управление на човешки ресурси. Телефон за справка по необходимите документи:   032/261223.

Краен срок за подаване на документи: 21.03.2016 г. (включително).

Конкурсът ще се проведе на 23.03.2016 г. в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен” 24 от 15.00 ч. в компютърна зала 116.

Последна промяна: 2016-02-23 14:33:39