Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Кандидатстване за участие в "Language and Culture Assistants"

Кандидатстване за участие в международна образователна програма "Language and Culture Assistants", финансирана от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания

Осигурява стипендия за работа като помощник на учител по английски/френски език в началните или средните училища в Испания за 1 учебна година /септември 2016 – 31 май 2017 г./ със заплащане 700 евро на месец.

Кой може да кандидатства?  

Завършили или в последен курс студенти в добро физическо здраве и отлично /ниво С/ владеене на английски/френски език.

Краен срок: 5 април 2016 г.

Подробности – виж брошурата!

Последна промяна: 2016-02-23 14:28:53