Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Прекъсване на интернет свързаността

Информираме Ви, че за периода 07.03.2016 г. - 08.03.2016 г. е имало прекъсване на интернет свързаността в Университета. Проблемът се дължи на интернет доставчика от гр. София, поради подмяна на изгорели мрежови комуникационни устройства.

Прекъсването е засегнало следните точки:

  • Ректорат - ул. Цар Асен 24;
  • Сграда 2 - ул. "Костаки Пеев" 21;
  • Химически факултет;
  • Биологически факултет;
  • Нова сграда - бул. "България" 236;
  • Студентски общежития - бул. "България" 236.

Последна промяна: 2016-03-09 14:48:03