Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Правилник за интелектуална собственост

На 21.03.2016 г. на събрание на академичен съвет е приет правилник за управление на създаваната интелектуална собственост в рамките на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Последна промяна: 2016-03-22 16:56:26