Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Международна конференция "Computational Linguistics in Bulgaria"

Втората международна конференция "Computational Linguistics in Bulgaria" ще се проведе на 09.09.2016 г. в гр. София. Крайният срок за подаване на докладите е 31.05.2016 г. Повече информация можете да намерите на сайта на конференцията: http://dcl.bas.bg/clib/

Последна промяна: 2016-04-13 09:02:45