Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

Ромският образователен фонд обявява конкурс за стипендии за студенти и докторанти от ромски произход. Краен срок за кандидатстване - 11 май 2016 г.

Подробна информация за конкурса може да получите на интернет страница:

 

http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-1

Последна промяна: 2016-04-22 09:40:51