Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до списания от Wiley

Пробен достъп до електронните списания  от Wiley

От днес до 15 юли т.г. имаме достъп до пълната колекция от списания на  Wiley на адрес www.wileyonlinelibrary.com

Полезна информация може да бъде намерена в ръководството за потребители на адрес:

http://media.wiley.com/assets/7255/48/WileyOnlineLibraryQRG2014.pdf

Последна промяна: 2016-05-17 11:31:49