Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Указания за "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2016

Във връзка с обявения конкурс "Частично финансиране на научни и творчески форуми" 2016 публикуваме Указания и Заявка към него. 

Заявките ще се приемат в поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител. I краен срок м. май, II краен срок 30 септември. 

Последна промяна: 2016-06-08 11:30:19