Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Правила за „Проекти за публикации“ 2016

Във връзка с обявения конкурс „Проекти за публикации“ 2016 публикуваме Формуляр и Правила към него. 

Заявките ще се приемат в поделение "Научна и приложна дейност" на хартиен носител до м. октомври 2016 г. 

Последна промяна: 2016-06-08 11:30:50