Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Заявки за техника!

 

В срок до 15.06.2016 г. (сряда) включително ще бъдат приемани

доклади заявки за компютърна техника, периферни устройства, презентационна и офис техника

при пом.-ректора Румен Киров!

Последна промяна: 2016-06-08 15:30:31