Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Процедура за подкрепа на международни научни форуми

Фонд "Научни изследвания" отвори процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в България. Повече информация за условията за участие може да бъде намерена тук.

Последна промяна: 2016-06-24 14:28:29