Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1
 
Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционен приоритет № 10ii: „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и подобряване на равнищата на образование, особено за групите в неравностойно положение“, посредством процедура чрез подбор: „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1“.
Повече информация за условията за участие в конкурса могат да бъдат намерени тук.

Последна промяна: 2016-09-02 11:21:24