Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Първо класиране за общежитие за 2016/2017 уч.г.

                       

Първо класиране за общежитие за 2016/2017 уч.г.

 

 СТУДЕНТИТЕ С ПРЕДИМСТВО - ИНВАЛИДИ, МАЙКИ, СЕМЕЙНИ, ЧУЖДЕНЦИ, СИРАЦИ, ТРИМА УЧАЩИ ЧЛЕНОВЕ В СЕМЕЙСТВОТО,

ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ

НА 26.09.2016 г. В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕТЪР НА

ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” (КАНДИДАТСТУДЕНСКА ИНФОРМАЦИЯ) ОТ 9:00 ЧАСА ДО 16:00 ЧАСА.

 

НА 27.09.2016 г. и 28.09.2016 г. НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ (БЕЗ ПРЕДИМСТВО) В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” (КАНДИДАТСТУДЕНСКА ИНФОРМАЦИЯ) ОТ 9:00 ЧАСА ДО 16:00 ЧАСА - ПО РЕДА НА ИДВАНЕ.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ  ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОТ 29.09.2016 г. ДО 07.10.2016 г.

На 11.10.2016 година ще се представи ВТОРО класиране от записалите се в по-горен курс студенти.

Настаняването ще се извърши на 12.10.2016 г.

                       

 

                        КОМИСИЯ ПО

                                                  СОЦИАЛНО-БИТОВИ ВЪПРОСИ

                                                      ПРИ ПУ ”ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

За контакт: Нина Странджева       тел. 032/261 329    или 032/ 261 385

Последна промяна: 2016-09-29 11:07:04