Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободни места в студентските общежития

 

Ръководството на ПУ “Паисий Хилендарски“ обявява, че все още има свободни места в студентските общежития, а именно:

СО „Марица 5“ - 45 легла;

СО „ Марица 3“ - 63 легла;

СО „Чайка 1“ - 4 легла;

СО “Чайка 2“ - 20 легла;

СО“ Чайка 3“ - 1 легло;

Подаване на документи при г-жа Нина Странджева – стая 133 (Ректорат), инспектор СБВ, тел. 032/261 329.

Последна промяна: 2016-11-17 09:23:06