Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до EBSCO

До 15 март 2017 г. имаме пробен достъп до ACADEMIC SEARCH ULTIMATE - най-голямата пълнотестова академична база данни, съдържаща над 11 000 списания в пълен текст.

Достъпът се осъществява на адрес:
http://search.ebscohost.com

Последна промяна: 2017-01-20 14:18:23