Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Съобщение във връзка с паркирането в Ректората

Във връзка с поставянето на бариери на входовете в сграда Ректорат на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“  всеки преподавател или служител, който желае да паркира временно в двора, да представи в Деловодството (за пом.-ректора):

          - молба (свободен текст)

          - голям талон (ксерокопие)

          - телефонен номер на собствен мобилен апарат за входиране в системата

          - вход - север или юг

 

Забележка:

  1. Паркиралите лични МПС не се охраняват.
  2. Същите не могат да пренощуват в дворовете.
  3. Не се приемат МПС, чиито собственици живеят в близост до Университета.
  4. Ще се приемат молби на тези собственици, които ежедневно пристигат в сграда Ректорат.
  5. Всички останали МПС ще се приемат от портиерите като водачите се легитимират, че работят в Университета.

Последна промяна: 2017-02-01 08:50:16