Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за "Специалист, мултимедия"

ПУ „Паисий Хилендарски“, Университетски информационен център

обявява конкурс за „СПЕЦИАЛИСТ, МУЛТИМЕДИЯ“

(Конкурсът ще се състои от презентация и събеседване)

 

Работата, свързана с обявената позиция, включва създаване, събиране и обработка на графично и мултимедийно съдържание (рекламни материали, лога, банери, графични елементи, видео филми и др.). Позицията дава възможност за индивидуална изява и проява на талант. Кандидатът, одобрен за обявената позиция, ще участва в процеса по подобряване визията, бранда и имиджа на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Университетът гарантира коректно заплащане и осигурява комфортна работна среда в реновираната сграда на Университетския информационен център.

Задължения:

 • Създаване на графичен дизайн за уеб страници;
 • Обработка на изображения, видео и графични елементи;
 • Създаване на рекламни материали, свързани с дейността на университета;
 • Фотографско заснемане на публични прояви и събития, свързани с дейността на университета;
 • Създаване на видео материали и филми, свързани с официални събития на университета;
 • Подпомагане рекламната дейност на университета.

Изисквания:

 • Практически опит в областта на графичния уеб дизайн;
 • Отлични умения с Adobe Photoshop и/или алтернативни системи за обработка на изображения;
 • Отлични умения с MovieMaker и/или алтернативни системи за обработка на видео материали;
 • Познания по CSS, HTML;
 • Креативно мислене и творчески идеи;
 • Работен английски език.

Необходими документи:

 • Портфолио с авторски фотографии, видеа и графични материали;
 • Автобиография;
 • Молба за участие в конкурса (с актуален телефон за връзка);
 • Копие от диплома за завършено образование, сертификати, препоръки и др.

Документи могат да бъдат изпращани на e-mail: jobs@uni-plovdiv.bg или да се подадат в сградата на Ректората, ул. „Цар Асен“ 24, стая №115 – Управление на човешки ресурси. 

Телефон за справка:

 • по необходимите документи: 032/ 261 223;
 • по естеството на конкурса: 032/ 261 260.

Краен срок за подаване: 08.03.2017г.

Конкурсът ще се проведе на 10.03.2017 г. в Ректората, Университетски информационен център (УИЦ) от 10:00 часа. Всеки кандидат следва да подготви представяне на своето портфолио. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до събеседване.

Последна промяна: 2017-02-20 09:44:56