Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ТОМ Мейкатон

ТОМ България организира 72 часов маратон, който събира хора с технически умения и хора с увреждания. Те формират екипи и заедно намират технологични решения на конкретен проблем. Пълната информация - на адрес bulgaria.tomglobal.org

Последна промяна: 2017-02-24 10:55:25