Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Съобщение относно бариерите в Ректората

Отключването на бариерите се извършва чрез набиране на тел. номера:

  • за „Северен“ двор - 088 2478055;
  • за „Южен“ двор - 088 2289686

Набирането на номерата се извършва от телефонните апарати с номерата, които сте подали в молбите си!

Последна промяна: 2017-02-27 16:04:52