Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за “Технически сътрудник“

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Технически сътрудник“ към отдел „Административен“

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – средно или висше;
  • Владеене на машинопис (десетопръстната система на писане);
  • Умения за работа с текстообработваща система MICROSOFT WORD и програма за обработка на таблични данни MICROSOFT EXCEL. Работа в Интернет.

Документи:

  • Молба за участие в конкурса;
  • Автобиография;
  • Диплома и ксерокопие за завършено образование;
  • Документи за владеене на машинопис и компютърна грамотност.

Конкурс:  Писане под диктовка на кратък текст; оформяне на таблица; събеседване с комисията.

 

Подаване на документи от 29.03.2017 г. до 13.04.2017 г.

на адрес: Пловдив, ул. “Цар Асен” 24, ет.1, стая 115-отдел “Управление на човешките ресурси” на ПУ “Паисий Хилендарски”,  тел.  032 261-223

Конкурсът ще се проведе на 20.04.2017г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Университета.

Последна промяна: 2017-03-28 16:34:44