Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Студентски литературен конкурс на вестник „Пловдивски университет”

Вестник „Пловдивски университет” обявява конкурс за:

  • ПОЕЗИЯ – до пет стихотворения;
  • ПРОЗА – до три разказа;
  • ЕСЕИСТИЧНА ПРОЗА (есета, миниатюри, фрагменти).

За всеки от трите раздела ще бъдат раздадени съответно по три парични награди. Материалите трябва да бъдат напечатани в два екземпляра (на тях да са написани трите имена на студента, специалността и курса, е-mail, както и телефон, ако желаете).

Крайният срок за получаване на творбите е 28 април 2017 година на адрес: Пловдив, 4000, ул. „Цар Асен” №24, в. „Пловдивски университет” или направо в редакцията (новата постройка в южния двор на ректората), всеки работен ден от 10 до 14 часа. Отчитането на резултатите и връчването на наградите ще бъде в края на май 2017 г.

Последна промяна: 2017-04-07 10:43:01