Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход за 2017-2018 година

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за  студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Стипендиантски програми на РОФ СП, насочени към студенти и кандидат-студенти от България:
  *   Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP);
  *   Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Programme, RHSP) – по програмата могат да кандидатстват САМО НАСТОЯЩИ СТИПЕНДИАНТИ, които са получили финансиране през академичната 2016-2017 година;
  *   Стипендии за обучение в чужбина (RISP).

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
  *    Краен срок за кандидатстване по програми РМУСП и РХСП: 11 май 2017 година.
  *    Краен срок за кандидатстване по програма РИСП: 25 юли 2017 година.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
  *   Да заявяват открито ромския си произход;
  *   Да бъдат студенти, или да кандидатстват за получаване на бакалавърска, магистърска, или докторска степен в акредитиран от държавата университет в тяхната родина, или държава на местоживеене през академичната 2017-2018 година;
  *   Да представят пълен и съответстващ Онлайн формуляр за кандидатстване (ОФК) преди изтичане на определения краен срок по Програмата;
  *   Студенти от ромски произход, които следват задочно в програми за магистърска или докторска степен, също могат да кандидатстват по РМУСП.

Допълнителна информация

Последна промяна: 2017-04-26 12:10:12