Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до Alexander Street Press

Достъп до Alexander Street Press
 
До 31 юли 2017 г. Българският информационен консорциум организира временен достъп до няколко колекции с аудио-визуални материали от „Alexander Street Press“.
 
Колекциите, предоставени от издателя, са:
 Academic Video Online: Premium - 
http://search.alexanderstreet.com/avon
Border and Migration Studies Online - http://search.alexanderstreet.com/bord
Diagnosing Mental Disorders: DSM-5 TM and ICD-10 - http://search.alexanderstreet.com/dsm5
Engineering Case Studies Online - http://search.alexanderstreet.com/engv
Medical Imaging in Video - http://search.alexanderstreet.com/dimg
Nursing Assessment in Video - http://search.alexanderstreet.com/nass
Nursing Assistant Education in Video - http://search.alexanderstreet.com/naev
Nursing Education Courses Online - http://search.alexanderstreet.com/mc12
Occupational Therapy: Physical Modalities - http://search.alexanderstreet.com/otpm
Psychological Experiments Online - http://search.alexanderstreet.com/pexp
Rehabilitation Therapy in Video - http://search.alexanderstreet.com/rtiv
Sports Medicine and Exercise Science in Video: Volumes I and II - http://search.alexanderstreet.com/spex
The Complete Business and Economics Package - http://search.alexanderstreet.com/business-economics
Twentieth Century Religious Thought: Volume I, Christianity - http://solomon.tcr1.alexanderstreet.com
Twentieth Century Religious Thought: Volume II, Islam - http://solomon.tcr2.alexanderstreet.com
Twentieth Century Religious Thought: Volume III, Judaism - http://solomon.tcr3.alexanderstreet.com/

 

Последна промяна: 2017-06-13 09:48:01