Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на изследвания – 2017 г.

Фонд „Научни изследвания“ обяви конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 19.07.2017 г.

Поканата и документите за конкурса са публикувани на следния адрес: Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год.

Последна промяна: 2017-06-05 15:00:35