Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Достъп до „Сиела Норми + съдебна практика“

До 20.06.2017г. имаме временен достъп до „Сиела Норми + съдебна  практика“.
 
За Нет версията през браузер на адрес: http://web6.ciela.net/
 
Или от входа на сайта: www.ciela.net
Потребителско име - biblio2017        
Парола - ciela

Последна промяна: 2017-06-13 09:47:12