Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Прием на документи за ПКС

От 1 юни до 28 юли 2017 г. вкл., ДКПРПС приема документи за разкриване на процедура за придобиване на професионално-квалификационни степени – ПКС, от педагогическите специалисти, съгласно НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице всеки работен ден в стая 125 на Нова сграда на ПУ (бул. България 236).

За допълнителна информация: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1224/

Последна промяна: 2017-06-21 10:15:09