Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за заемане на длъжността “Технически сътрудник“

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Технически сътрудник“ към катедра „Теория и методика на физическото възпитание“, Педагогически факултет

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – средно или висше;

Компютърна грамотност (MS WORD, MS EXCEL, Интернет);

Добро владеене на английски език (писмено и говоримо);

Комуникативност, умения за работа в екип.

Документи:

Молба за участие в конкурса;

Автобиография;

Диплома и ксерокопие за завършено образование;

Конкурс:  Събеседване с комисията.

 Подаване на документи от 21.08.2017 г. до 30.08.2017 г.

на адрес: Пловдив, ул. “Цар Асен” 24, ет.1, стая 115-отдел “Управление на човешките ресурси” на ПУ “Паисий Хилендарски”,  тел.  032 261-223.

Конкурсът ще се проведе на 1.09.2017 г. от 10:00 часа в Ректората на Университета, ул. “Цар Асен” 24, партер, кабинет № 24.

Последна промяна: 2017-08-28 13:20:46