Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Важно за преподавателите на ПУ и филиалите!

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУ И ФИЛИАЛИТЕ!

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква "б" от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2017/2018 г.

Срокът за попълване е до 16.03.2018 г. включително.

Преподавателите, които нямат промяна в часовете, подадени в регистъра към 15.11.2017 г., не е необходимо да посещават формата.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива - milen@uni-plovdiv.bg; Милен Близнаков (УИЦ).

ПП: Сайтът е защитен!

Кратко ръководство

Последна промяна: 2018-02-26 13:48:02