Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Първо класиране за общежитие за 2017/2018 уч.г.

I Класиране Общежития

 

 Класирането е извършено на базата на следната формула:

(Успех * МРЗ) / Доход

МРЗ = 460 лв.

 

  1. На 25.09.2016 г. ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ САМО СТУДЕНТИТЕ, ЧИИТО ИМЕНА ФИГУРИРАТ В ДОЛУПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК (Студенти с ПРЕДИМСТВО):

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ НА  25.09.2017 – ВИЖ ТУК

 

  1. НА 26.09.2015 И 27.09.2015 г. ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ВСИЧКИ,
     ЧИИТО ИМЕНА ФИГУРИРАТ В ДОЛУПОСОЧЕНИЯ СПИСЪК (Студенти БЕЗ ПРЕДИМСТВО): 

 СПИСЪК НА СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В ПЕРИОДА  26.09. и 27.09.2017 – ВИЖ ТУК

 

Настанителни заповеди ще бъдат издавани в УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  (кандидатстудентска информация)
ОТ 9:00 ДО 16:00 часа.

 

РЕДЪТ НА ИЗДАВАНЕ НА НАСТАНИТЕЛНИТЕ ЗАПОВЕДИ ЩЕ БЪДЕ СПОРЕД НОМЕРА, С КОЙТО Е КЛАСИРАН СТУДЕНТА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОЕФИЦИЕНТА).

Всички, които не са се явили на горепосочените дати могат да получат настанителни заповеди на 28.09 и 29.09.2017 г. от кабинет 133 Ректорат

 

ВАЖНО!!!
Студентите, подали документи за общежитие, които не са класирани на I класиране, автоматично участват във ВТОРО класиране!

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОТ 02.10. ДО 09.10.2017 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - 11.10.2017 г.

НАСТАНЯВАНЕ на 12.10. и 13.10.2017 г.

Последна промяна: 2017-09-27 10:35:04