Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Документи за второ класиране за общежитие

ВАЖНО!!! 
Студентите, подали документи за общежитие, които не са класирани на I класиране, автоматично участват във ВТОРО класиране!

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ - ОТ 02.10. ДО 09.10.2017 г.

ОБЯВЯВАНЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ 11.10.2017 г.

НАСТАНЯВАНЕ на 12.10. и 13.10.2017 г.

Последна промяна: 2017-09-23 11:31:18