Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

II КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ

II КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЯ

 

ЗАПОВЕДИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ ЩЕ СЕ

ИЗДАВАТ В СТАЯ № 133 РЕКТОРАТ ОТ 12.10.2017г. ДО 13.10.2017г.

ВКЛЮЧИТЕЛНО!

Последна промяна: 2017-10-11 10:28:07