Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Международна конференция за студенти

21-ва лятна школа, организирана от Азиатско-европейска фондация (ASEF) на тема „Младежи с увреждания – изграждане на приобщаващи общества“, ще се проведе от 27 януари – 10 февруари, 2017г. в Сингапур. Приемат се кандидатури на студенти от всички специалности.

Срок за кандидатстване: 10 декември, 2017г.

Подробности

Последна промяна: 2017-12-01 11:34:57