Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Важно за данъчните облекчения през 2017 г.!

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПОЛЗВАЛИ ИЛИ ЩЕ ПОЛЗВАТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ПРЕЗ 2017г.

Последна промяна: 2017-12-04 20:23:14