Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Кандидатстудентски курсове по физическо възпитание

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ КУРСОВЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ НА 16.04.2018г. ОТ 15:00 ч. ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН (РЕКТОРАТ)

 

 

За допълнителна информация каб. 24 (Ректорат) и тел. 032/261 325

Последна промяна: 2018-04-24 15:22:40