Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Възстановен достъп до бази данни ScienceDirect и Scopus

    С голямо удоволствие ви съобщаваме, че от 12 март 2018 г. е възстановен достъпът до бази данни ScienceDirect и Scopus. Всички членове на академичната общност могат да търсят, да получават и изтеглят научна литература, както и да работят за проследяване  на резултатите от изследванията с помощта на двете бази данни.

    Това е постигнато с интензивни усилия на Министерството на образованието и науката и Elsevier. МОН, съвместно с Elsevier, има за цел да установи дългосрочно споразумение за партньорство, което да даде устойчив достъп на българските изследователи до научната информация.

Последна промяна: 2018-03-16 12:20:03