Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Абонамент за JSTOR

Абонамент за JSTOR

 

Уважаеми колеги,

С удоволствие ви съобщаваме, че Пловдивският университет има едногодишен абонамент за JSTOR. Достъпът до съдържанието на JSTOR е от:

 http://www.jstor.org

 и се избира Search или Browse от лентата с менюта.

 

JSTOR  (The Scholarly Journal Archive)  e пълнотекстова база от данни, съдържаща  електронни версии на рецензируеми англоезични научни списания на над 100 научни издателства. JSTOR е уникална по отношение на мащаба и съдържанието си. Базата данни съдържа документи от 1665 г. до наши дни.

JSTOR включва над 2600 водещи академични списания, разпределени в 24 колекции в областта на обществените науки, икономиката, бизнеса, хуманитарните науки, правото, науките за живота, екологията и ботаниката и др.

Достъпът до базата данни е без парола от компютрите в мрежата на Университета.

Достъпни са следните две колекции на JSTOR:

 

Arts & Sciences IV:

  • Law
  • Psychology
  • Public Policy & Administration
  • Business
  • Education

 

Arts & Sciences XV :

  • Jewish Studies
  • Mathematics
  • Language & Literature
  • History
  • Philosophy

 

Още веднъж, добре дошли в JSTOR!

Последна промяна: 2018-03-30 13:29:47