Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Проект за индивидуален отчет за научноизследователската дейност на преподавателя

 
ПРОЕКТ ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 
 
Отчетът влиза в сила за 2018 г.
Мнения  се събират до 03.06.2018 г. на мейл npd@uni-plovdiv.bg

Последна промяна: 2018-05-16 13:39:05