Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

План за изпълнение на първи етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания

В публикуваното Приложение №9 от  Оперативния план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030  - https://www.mon.bg/upload/15141/pr_OperativenPlan_030518.pdf, (стр. 47), Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ фигурира на четвърто място по брой научни публикации в международните бази данни, след Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София, Медицинския университет – Пловдив.

Последна промяна: 2018-06-05 09:00:37