Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Списък на квесторите за предварителните кандидатстудентски изпити

Български език - 2 юни 2018 г. (Нова сграда)

Психология, География на България, Биология, Музика и Изобразително изкуство  - 3 юни 2018 г.(Нова сграда)

Математика, История на България, Химия - 4 юни 2018 г.(Нова сграда)

Информатика, Английски език и Тест събеседване по Физика - 5 юни 2018 г.(Нова сграда)

 

Последна промяна: 2018-05-30 16:15:25