Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Пробен достъп до Изданията на American Physical Society (APS)

Уважаеми колеги,  От 02.06.2018 г. до 30.06.2018 г. Българският информационен консорциум организира временен пробен достъп до изданията на American Physical Society (APS) за 14 институции в страната. Достъпът се осъществява чрез IP мрежата на съответната организация от адрес: ​

https://journals.aps.org/browse

Изданията на APS обслужват международната физична общност с помощта на рецензирани периодични заглавия, съобщения и коментари за най-новите проучвания и данни от областта на физиката в глобален аспект, както и блогове за политиките в науката, а също и забавни и образователни новини в научната сфера.

Колекцията от списания на APS се състои от 13 водещи заглавия, между които Physical Review Letters, Physical Review X, Physical Review и Reviews of Modern Physics.  

Последна промяна: 2018-06-05 08:58:16