Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Фонд "Научни изследвания" обявява конкурси!

Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката обявява следните конкурси:
https://www.fni.bg/?q=node/768
 
Документите по конкурсите са публикувани в рубриката „Конкурси/Обявени конкурси“ на интернет страницата на Фонда:
https://www.fni.bg/?q=node/9

Последна промяна: 2018-07-10 16:41:21